Yayınlarımız http://karahankitabevi.com Mon, 16 Jul 2018 10:50:04 +0000 Joomla! - Open Source Content Management tr-tr Suriye Bayırbucak Türkmen Ağzı Giriş-İnceleme-Metinler-Dizin http://karahankitabevi.com/index.php/yaynlarmz-61/edebiyat/item/449-suriye-bayirbucak-turkmen-agzi-giris-inceleme-metinler-dizin http://karahankitabevi.com/index.php/yaynlarmz-61/edebiyat/item/449-suriye-bayirbucak-turkmen-agzi-giris-inceleme-metinler-dizin Suriye Bayırbucak Türkmen Ağzı Giriş-İnceleme-Metinler-Dizin

Eser Adı : Suriye Bayırbucak Türkmen Ağzı

Giriş-İnceleme-Metinler-Dizin

Yazar: Faruk Yıldırım

Orijinal Adı:

OrijinalDil:

Yayınevinde kitabın ait olduğu   Dizi Adı:Edebiyat-Dilbilim        Kitabın genel anlamda türü: Dilbilim

Katkıda Bulunanlar:

Editör: Seyfi Karahan                  Kapak Tasarım : .Karahan

Cilt Bilgisi:Karton Kapak

Kağıt Bilgisi:80 gr enzo kremini

Basım Tarihi:Mayıs  2018

Baskı :       1.baskı

Sayfa Sayısı:  782

Kitap Boyutları: 16x24

ISBN No: 978-605-9374-74-3

Barkod No: 978-605-9374-74-3

 

Başlangıcı 180 yıl kadar önceye dayanan Türkiye Türkçesi ağız araştırmaları, bugüne kadar önemli gelişmeler kaydetmiş bulunmaktadır: Birçok ağza ait dil malzemesi toplanmış; çeşitli bölgelerin, illerin, ilçelerin ve köylerin ağız özellikleri incelenmiş; Anadolu ağızları sınıflandırılmıştır. Kıbrıs ve Balkan Türk ağzıları da çeşitli araştırmalara konu olmuştur. Ancak Türkiye Cumhuriyeti’nin güney sınırına (Hatay-Yayladağı) bitişik bir bölgede yaşayan Bayırbucak Türkmenlerinin ağzı bugüne kadar bilimsel olarak araştırılamamıştır. 

Yapay olarak çizilmiş sınırların ötesinde; kuzeyden esen rüzgârı kutsal sayacak, “poyraz”ı parola yapacak kadar Türkiye sevgisiyle yaşayan Bayırbucak Türkmenleri, acımasız ve kirli iç savaş yüzünden topraklarını terketmek zorunda kaldılar. Onların bir kısmı, Türkiye’ye sığındı; Yayladağı ve Osmaniye’deki geçici barınma merkezlerine yerleştirildiler veya Hatay, Adana ve Osmaniye şehir merkezlerinde yaşamaya başladılar. Bu kitabın malzemesi, onlardan derlenmiştir. Malzemenin derlendiği kaynak kişilerin adları, sınırlılıklar kısmında açıklanan nedenlerden ötürü, ikisi hariç, açıklanmamıştır.

Kitap; Giriş, Ses Bilgisi, Biçim Bilgisi, Sonuç, Kaynaklar, Metinler ve Dizin bölümlerinden oluşmakta, yirmi sekiz tablo ve sekiz haritayı içermektedir. Metinler kısmında 76 metin yer almaktadır.

Bu araştırmanın konusu, Bayırbucak Türkmen ağzıdır.

Araştırmanın genel amacı, Suriye’nin Lazkiye ilinde yerleşik olan ve Bayırbucak Türkmenleri olarak adlandırılan Türk topluluğunun konuştuğu yerel dil varyantının özelliklerini belirlemek; bu yolla Türkçenin ağız araştırmalarına, genel olarak Türkoloji ve Türk dil bilimi çalışmalarına katkı sağlamaktır. Araştırmanın, bugün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan Bayırbucak Türkmen halkı, onun kültürü ve diliyle ilgili duyarlığın gelişmesine katkı sunacağı ümit edilmektedir. 

Bu araştırma, Suriye’nin batı-kuzeybatı bölgesinde yer alan Lazkiye ilinin sakinleri olan Bayırbucak Türkmenlerinden 2014-2016 yılları arasında yapılan derlemelerin bir kısmını; bu derlemelerden Bayırbucak Türkmen ağzının ses bilgisi ve biçim bilgisi ile ilgili elde edilen bilgileri, derleme metinlerinin dil bilgisi dizinini ve araştırma sürecine ilişkin bilgileri kapsar.

Bayırbucak Türkmenleri, Suriye’nin Lazkiye iline bağlı Gebelli (Rabīʿa ربيعة) ve Kastalmaaf (Qasṭal Maʿāf قسطل معاف) nahiyeleri ile bu nahiyelere bağlı yerleşim birimleri ve söz konusu nahiyelerin güneyinde kalan Akdeniz kıyısındaki Burcislam (Burc İslām برج اسلام), Sulayıp Türkmen (Ṣalībe’t-Turkmān صليب التركمان) adlı büyük kasabalarda ve Lazkiye şehir merkezinde yaşayan bir topluluk iken,  Suriye’deki iç savaş nedeniyle bugün nüfusunun önemli bir bölümü Türkiye’ye sığınmış bulunan bir halktır. Savaş ortamı nedeniyle, Suriye’de kalanlarla yüz yüze temas kurmak mümkün olmadığından veriler Türkiye’de yaşayan Bayırbucak Türkmenlerinden derlenmiştir.  Bu çalışmada Suriye’nin diğer bölgelerinin yerli halkı olan başka

Türkmen gruplarından (Halep, Hama, Humus, Kuneytara, Şam  Türkmenleri) elde edilen veriler işlenmemiştir.

Araştırmada, kaynak kişilerin adları, Suriye’deki kaos ortamının nasıl sonuçlanacağı bilinmediğinden ve geride kalan akrabalarına veya ülkelerine geri dönmeleri hâlinde kendilerine zarar gelebileceği endişesiyle, kullanılmamıştır. Bu durumun bir nedeni de bazı kaynak kişilerin çalışmada adlarının geçmemesini rica etmeleridir. Ancak çalışmada kaynak kişilerin bazı kişisel özelliklerine yer verilmiştir. 

Derleme yapılan kaynak kişilerin çoğu, Bayırbucak Türkmenlerinin genel durumunu yansıtır biçimde Türkçe-Arapça iki dilli olmakla birlikte, kadın kaynak kişilerin bir kısmı yalnız Türkçe bilmektedir. Derleme ortamlarında iki dilli fakat Arapçaları baskın Türkçeleri oldukça zayıf durumda olan kişilerle de karşılaşılmış ancak onlardan alınan veriler bu çalışmada kullanılmamıştır

 

 

]]>
info@karahankitabevi.com (Administrator) Edebiyat Thu, 17 May 2018 14:42:52 +0000
:Emsal Danıştay Kararları Çerçevesinde Vergi Usul Kanununa Göre Değerleme http://karahankitabevi.com/index.php/yaynlarmz-61/letme-finans/item/448-emsal-danistay-kararlari-cercevesinde-vergi-usul-kanununa-gore-degerleme http://karahankitabevi.com/index.php/yaynlarmz-61/letme-finans/item/448-emsal-danistay-kararlari-cercevesinde-vergi-usul-kanununa-gore-degerleme :Emsal Danıştay Kararları Çerçevesinde Vergi Usul Kanununa Göre Değerleme

Eser Adı :Emsal Danıştay Kararları Çerçevesinde Vergi Usul Kanununa Göre Değerleme

Yazar: Cihangir Özkök

OrijinalDil: Türkçe

Yayınevinde kitabın ait olduğu Dizi Adı:İşletme Finans         

Kitabın genel anlamda türü:İktisat-Ekonometri

Katkıda Bulunanlar:         

Editör: Seyfi Karahan           

Kapak Tasarım : Karahan

Cilt Bilgisi: Ciltli

Kağıt Bilgisi:1 Hamur Kitap Kağıdı

Basım Tarihi:Nisan 2018

Basım bilgisi : 1.Baskı

Sayfa Sayısı: 384

Kitap Boyutları: 16X 24                            

ISBN No: 978-605-9374-90-3

Barkod No: 978-605-9374-90-3

Değerleme, iktisadi kıymetlerin belirli bir zamandaki değerinin belli bir para birimi cinsinden ifade edilmesidir. Değerlemeden beklenilen maksada göre iktisadi kıymetlerin değerleme tarz ve ölçüleri birbirinden farklılık gösterir. Örneğin, vergi matrahının tespiti için yapılacak bir değerleme ile ticari bilançoların tanzimi için yapılacak değerlemenin bazı ortak yönleri bulunmakla birlikte, usulleri ve şekli birbirinden farklı olabilir. Zira, ticari bilançolar için uygulanması gereken değerlemeye ilişkin esaslarla, vergi matrahının tanzimine dönük olarak hazırlanması gereken mali bilançolar için uygulanması gereken değerleme esasları, birbirinden farklı amaçlara yönelik olarak düzenlenmiştir. Aynı şekilde, Sermaye Piyasası Kanunu‟nda yer alan değerleme hükümleri de, amaca uygun şekilde hazırlanan değerleme esaslarını içermektedir. Değerleme hükümleri, ticari bilançoların tanzimi ile ilgili Türk Ticaret Kanunu‟nda, daha çok üçüncü kişilerin (ortaklar, müşteriler, satıcılar, çalışanlar, kredi verenler ve diğer gruplar) hak ve menfaatlerini koruma maksadına yönelik iken, mali bilançoların tanzimi ile ilgili Vergi Usul Kanunu‟nda ise vergi matrahlarının tespiti amacına yönelmiştir. Dolayısıyla, değerleme işleminden beklenilen amaca bağlı olarak değerleme esasları da farklılık göstermektedir.

Bu çalışmanın konusu olan Vergi Usul Kanunu‟na göre değerlemenin nihai hedefi, mali bilançoların oluşturulmasıdır. Kanun‟da, mali bilançoların düzenlenmesinde vergi matrahının objektif esaslara göre tespitini mümkün kılacak, vergi alacağının hesaplanmasında mükelleflerin kişisel düşüncelerine yer vermeyecek, vergi matrahının mükellefler tarafından keyfi olarak tayin ve tespitini önleyecek ve mükellefiyette eşitliği sağlayacak esaslar benimsenmiş ve bu prensiplere uygun değerleme usul ve esasları belirlenmiştir. 

]]>
info@karahankitabevi.com (Administrator) İşletme Finans Fri, 20 Apr 2018 13:33:51 +0000
Otomotiv Sektörü Piyasa Yapısı Markov Analiz Uygulaması http://karahankitabevi.com/index.php/yaynlarmz-61/letme-finans/item/447-otomotiv-sektoru-piyasa-yapisi-markov-analiz-uygulamasi http://karahankitabevi.com/index.php/yaynlarmz-61/letme-finans/item/447-otomotiv-sektoru-piyasa-yapisi-markov-analiz-uygulamasi Otomotiv Sektörü Piyasa Yapısı Markov Analiz Uygulaması

Eser Adı :Otomotiv Sektörü Piyasa Yapısı Markov Analiz Uygulaması

Yazar: Mustafa Ildırar-Ersin Kıral

OrijinalDil: Türkçe

Yayınevinde kitabın ait olduğu Dizi Adı:İşletme Finans         

Kitabın genel anlamda türü:İktisat-Ekonometri

Katkıda Bulunanlar:         

Editör: Seyfi Karahan           

Kapak Tasarım : Karahan

Cilt Bilgisi: Karton Kapak

Kağıt Bilgisi:1 Hamur Kitap Kağıdı

Basım Tarihi:Nisan 2018

Basım bilgisi : 1.Baskı

Sayfa Sayısı: 172

Kitap Boyutları: 16X 24                            

ISBN No: 978-605-9374-91-0

Barkod No: 978-605-9374-91-0

Mal ve hizmet piyasalarının çok genel olarak “tam rekabet” ve “eksik rekabet” piyasası olarak iki gruba ayrıldığı görülmektedir. Neoklasik iktisatın öngördüğü piyasa yapısı olan tam rekabet piyasasının koşulları şu şekilde sıralanabilir: çok sayıda alıcı ve satıcı (atomisite), alış verişe konu olan malın homojen olması, piyasaya giriş ve çıkışın serbest olması ve karar birimlerinin piyasaya ilişkin tam ve simetrik bilgiye sahip olmaları. Bu koşulların ortaya çıkardığı çok önemli sonuçlardan biri, fiyatın gerek alıcı gerekse satıcılar için veri olmasıdır. Bir başka ifadeyle, bu piyasa türünde fiyatın veri olmasından dolayı isminin aksine rekabet hiç yoktur. Dolayısıyla reklam yoktur. Bu bağlamda tam rekabet piyasası gerçeklikten uzak, daha çok teorik bir ideal piyasa modelidir.

Tam rekabet piyasasının gerçeklikten uzak olduğu düşüncesinden hareketle geliştirilen eksik rekabet piyasalarında ise, üreticinin fiyat üzerinde az ya da çok etkisi vardır. Dolayısıyla firmalar satış fiyatını değiştirerek, satış miktarlarını değiştirebilmektedirler. Eksik rekabet piyasasının bir ucunda monopol (tekel) yer alırken diğer ucunda monopolcü (tekelci) rekabet ve oligopol piyasası yer almaktadır. Malın tek üreticisi olması halinde piyasa türü monopol (tekel) olarak adlandırılır. Monopolcü (tekelci) rekabet piyasasında ise, tam rekabette olduğu gibi alıcı ve satıcı sayısı çoktur, ancak mal homojen değil farklılaştırılmıştır. Dolayısıyla rekabet oldukça yoğundur. Oligopol piyasa modelinde ise birbirlerinin kararlarına etki edebilecek kadar az sayıda firmanın varlığı söz konusudur. Ayrıca monopolcü rekabette olduğu gibi, oligopolde de ürün farklılaştırması söz konusudur. Ayrıca, özellikle sabit maliyetlerin sebep olduğu ölçek ekonomilerinden dolayı, piyasaya giriş çıkış kısmen engellenmiştir. Buna ek olarak, oligopol aynı zamanda gerçek hayatta firmaların çeşitli konularda (fiyat, pazar payları, üretim miktarları) sıklıkla açık ve gizli anlaşma yoluna gittikleri bir piyasa türüdür.

 

]]>
info@karahankitabevi.com (Administrator) İşletme Finans Thu, 19 Apr 2018 12:22:14 +0000
Bekledim /Şiir http://karahankitabevi.com/index.php/yaynlarmz-61/iir/item/446-bekledim-siir http://karahankitabevi.com/index.php/yaynlarmz-61/iir/item/446-bekledim-siir Bekledim /Şiir

Eser Adı :Bekledim

Yazar: Murat Üstün

Orijinal Dil: Türkçe

Yayınevinde kitabın ait olduğu Dizi Adı:Şiir         

Kitabın genel anlamda türü:Şiir

Katkıda Bulunanlar:         

Editör: Seyfi Karahan            

Kapak Tasarım : Karahan

Cilt Bilgisi: Karton Kapak

Kağıt Bilgisi:70 gr enzo kremini

Basım Tarihi:Mart 2018

Basım bilgisi : 1.Baskı

Sayfa Sayısı: 123

Kitap Boyutları: 14X 21                            

ISBN No: 978-605-9374-88-0

Barkod No: 978-605-9374-88-0

 

 

Dün gece kapına geldim,

Gururumu hiçe sayaraktan.

Bir umut, kapını açarsın diye,

Cesaretimi parmak uçlarımda topladım

Ürkekçe bastım kapının ziline, Bekledim...

İçimde derin izler bırakmıştı,

Çekip gidişin, terk edişin, Hoşça kal bile demeden.

Sadece bu yüzden,

Yalnızca soracaktım bu gidişin neden.

İnat ettim,

Parmağımı zilden çekmedim, Bekledim...

Uzun çalan zile kızarsın da, Tüm asabiyetinle kapıyı açarsın

Diye çok ümitlendim.

 

 

]]>
info@karahankitabevi.com (Administrator) Şiir Thu, 19 Apr 2018 12:19:38 +0000
Serhanla Otizm Sınavımız /Anı http://karahankitabevi.com/index.php/yaynlarmz-61/tuerk-edebiyat/item/445-serhanla-otizm-sinavimiz-ani http://karahankitabevi.com/index.php/yaynlarmz-61/tuerk-edebiyat/item/445-serhanla-otizm-sinavimiz-ani Serhanla Otizm Sınavımız /Anı

Eser Adı :Serhanla Otizm Sınavımız

Yazar: İkbal Özlem Arıoğlu

OrijinalDil: Türkçe

Yayınevinde kitabın ait olduğu Dizi Adı:Türk Edebiyatı         

Kitabın genel anlamda türü:Anı

Katkıda Bulunanlar:          

Editör: Seyfi Karahan           

Kapak Tasarım : Karahan

Cilt Bilgisi: Karton Kapak

Kağıt Bilgisi:70 gr enzo kremini

Basım Tarihi:Mart 2018

Basım bilgisi : 1.Baskı

Sayfa Sayısı: 139

Kitap Boyutları: 14X 21                            

ISBN No: 978-605-9374-87-3

Barkod No: 978-605-9374-87-3

Serhan, 4-5 yaş civarındayken gezdiğimiz onlarca doktordan sayın Prof. Atalay Yörükoğlu tecrübesine dayanarak bana: “Kızım, çoğunlukla zamanını çocuğunla beraber güzel geçir, doyarak ve sindirerek yaşa. Bol sevgi, anlayış, hoşgörü ile sürekli basit şekilde onunla konuş,  her şeyi anlat ve onu mümkün olduğunca boş bırakmaksızın dünyasını işgal et ki otizm onu ele geçirmesin.” demişti. Ne güzel özetlemiş. Daha sonra da ekleyerek ne olacağını ancak Allah’ın bileceğini, mucizelere de inanmak gerektiğini belirtmişti.

       Ben de bu doğrultuda elimden geleni yapsam da okul çağı olan 7 yaş civarına kadar kaygı düzeyi yüksek ve maraton gibi çaba sarf ettim.

       Her şeyden önce çocuğun öğrenmesi için göz teması,  oturma, emirlere uyma üçlüsünün sağlanması, ilerlemenin anahtarıydı. Bu şekilde öğrenmeye hazırlık becerileri geliştikten sonra, algılama, algıladığını yerine, dikkat, taklit, işaret, sterotipik hareketlerin (tekrarlayıcı hareketler) azalması, öz bakım kaba ve ince motor becerileri, dil-dudak egzersizleri ile dil gelişimi, akademik beceriler gelmekteydi. Aynı domino taşı gibi. Konuşma içinse, iyi iyi düzeyde taklit, özgüven, dil dudak hareketleri, nefes ve bunların hepsinin işlevselleşmesi  gerekliydi.Davranış problemlerini aşmayı da unutmamak, hatta metobolizmanın sağlıklı işlemesi için tıbbi müdahaleleri de unutmamak gerekir. 

]]>
info@karahankitabevi.com (Administrator) Turk Edebiyatı Thu, 19 Apr 2018 12:17:06 +0000
Toroslar ve Nadide Çiçekleri http://karahankitabevi.com/index.php/yaynlarmz-61/aratirma-nceleme/item/444-toroslar-ve-nadide-cicekleri http://karahankitabevi.com/index.php/yaynlarmz-61/aratirma-nceleme/item/444-toroslar-ve-nadide-cicekleri Toroslar ve Nadide Çiçekleri

Eser Adı :Toroslar ve Nadide Çiçekleri

Yazar: S.Haluk Uygur-Gülsüm Ünal-Tansu Hastürk-Ozan Gözüyeşil-Serpil DemirciKayıran

Orijinal Dil: Türkçe-İngilizce

Yayınevinde kitabın ait olduğu Dizi Adı:Sanat      

Kitabın genel anlamda türü:Botanik-Sanat

Katkıda Bulunanlar:         

Editör: Seyfi Karahan           

Kapak Tasarım : Ethem Çalışkan-Halil Şafak

Cilt Bilgisi: (Ciltli) Kapak

 Kağıt Bilgisi:Kuşe

Basım Tarihi:Nisan 2018

Basım bilgisi : 1.Baskı

Sayfa Sayısı: 293

Kitap Boyutları: 24X 33                                               

ISBN No: 978-605-9374-81-1

Barkod No: 978-605-9374-81-1

 

 

Toroslar ve Nadide Çiçekleri projesini başından beri bilim ile sanatın birbirini desteklediği bir çalışma olarak düşündük.   Bu yüzden sadece estetik çiçek fotoğrafları çekmeyle yetinmeyip, yıllar içinde Toroslar’ı, Akdeniz’i çiçekleri ve yaşamın diğer elemanlarıyla çiçeklerin ilişkisini anlamaya çalışarak yol aldık. Elde ettiklerimizi ise bilimsel çalışmalar ve yörenin tanıtımı için kullandık. Kullanılmasına izin verdik. Dolayısıyla bu kitabı da bir taraftan sanatsal çabalarımızı, öbür taraftan bilimsel yaklaşımımızı sergilemek üzere hazırlamış olduk. Böylece bir sanat kitabı çıkaralım diye yola çıkarak, etnobotaniği hatta ekoturizmi de ilgilendiren bir çalışma hazırladık.

 

 

]]>
info@karahankitabevi.com (Administrator) ARAŞTIRMA-İNCELEME Thu, 19 Apr 2018 12:13:59 +0000
Gümüş Kalem/Çocuk Romanı http://karahankitabevi.com/index.php/yaynlarmz-61/tuerk-edebiyat/item/443-gumus-kalem-cocuk-romani http://karahankitabevi.com/index.php/yaynlarmz-61/tuerk-edebiyat/item/443-gumus-kalem-cocuk-romani Gümüş Kalem/Çocuk Romanı

Eser Adı :Gümüş Kalem

Yazar: Refika Altıkulaç Demirdağ

OrijinalDil: Türkçe

Yayınevinde kitabın ait olduğu Dizi Adı:Çocuk/Roman         

Kitabın genel anlamda türü:Çocuk romanı

Katkıda Bulunanlar:          

Editör: Seyfi Karahan           

Kapak Tasarım : Karahan

Cilt Bilgisi: Karton Kapak

Kağıt Bilgisi:70 gr enzo kremini

Basım Tarihi:Mart 2018

Basım bilgisi : 1.Baskı

Sayfa Sayısı: 230

Kitap Boyutları: 14X 21                                                            ISBN No: 978-605-9374-85-9

Barkod No: 978-605-9374-85-9

 

 

Oldukça büyük bir ata binmiş, kafasında sarığı olan iri yarı bir adam dörtnala üzerine doğru geliyordu. Atın simsiyah yeleleri adamın yüzünü tam olarak görebilmesini engelliyordu. Zaten öylesine korkuyordu ki yerinden kımıldamak ya da kaçmak için ne kadar çabalarsa çabalasın başaramıyordu. Kalbinin hızla attığını duyuyordu. Ses çıkaramıyor sadece dosdoğru adama bakıyordu. Bu haliyle Doğu masallarındaki kahramanlara benziyordu. Oysa her an onun atının ayakları altında ölebilirdi. Adamın kocaman siyah gözlerinin alev saçarak kendine baktığını hissedince tüm kanının vücudundan çekildiğini ve bayılacağını hissetti. Adam dosdoğru üzerine sürüyordu atını.

Zaman zaman uzaklaştığını sansa da gittikçe yaklaştığını fark ediyordu. Adamın beyaz sarığının altından fırlayan gür saçları ve kaftanının etekleri rüzgârda havalanıyordu. At gittikçe yaklaştığında gözlerini sıkı sıkı kapadı. Fakat aniden güçlü bir elin onu yerinden kaldırdığını ve sonra da bir kenara

fırlattığını hissetti. Yatağındaydı…

 

 

]]>
info@karahankitabevi.com (Administrator) Turk Edebiyatı Mon, 19 Mar 2018 08:18:40 +0000
Meftun/Deneme http://karahankitabevi.com/index.php/yaynlarmz-61/tuerk-edebiyat/item/442-meftun-deneme http://karahankitabevi.com/index.php/yaynlarmz-61/tuerk-edebiyat/item/442-meftun-deneme Meftun/Deneme

Eser Adı :Meftun

Yazar: Rahmi Günal

OrijinalDil: Türkçe

Yayınevinde kitabın ait olduğu Dizi Adı:Türk edebiyatı /Deneme         

Kitabın genel anlamda türü:Deneme

Katkıda Bulunanlar:         

Editör: Seyfi Karahan           

Kapak Tasarım : Karahan

Cilt Bilgisi: Karton Kapak

Kağıt Bilgisi:70 gr enzo kremini

Basım Tarihi:Mart 2018

Basım bilgisi : 1.Baskı

Sayfa Sayısı: 224

Kitap Boyutları: 14X 21                                                             ISBN No: 978-605-9374-86-6

Barkod No: 978-605-9374-86-6

 

 

Her insanın gönlüyle bağlandığı, yüreğiyle sevdalandığı, hayaliyle meftun olduğu bir derdi vardır. Her derdin içinde uzak da olsa gizli bir derman vardır.   

İnsan sevdiği şeye muhabbet duyar. Muhabbet duyduğu şeye meftun olur. Meftun olduğu onun özünün gerçeğidir. Gerçeği meftun olduğudur. 

İnsanın gönlünde yatan sevgisi ya sevinci olur ya da üzüntüsü. İnsan ya aşka meftun olur ya da yalanlarla yayılan yaralara…

İnsana yakışan hayaldir. Hayale yakışan onun gökyüzüdür. Gökyüzüne yakışan dua ile haklı hakikatlere meftun olmaktır.

Hayale meftun oldum bana gökyüzünü sundu. Gökyüzüne meftun oldum bana özgürlüğü sundu. Özgürlüğe meftun oldum bana gönlümü sundu. Gönlüme meftun oldum bana aşkı sundu. Aşka meftun oldum bana hakikati sundu. Hakikate meftun oldum Rabbimi buldum.

Meftun olmaya meftun oldum kendimi buldum.

 

 

 

]]>
info@karahankitabevi.com (Administrator) Turk Edebiyatı Mon, 19 Mar 2018 08:14:43 +0000
Vergi Oyun Teorisi ve Marlov Uygulamaları http://karahankitabevi.com/index.php/yaynlarmz-61/letme-finans/item/441-vergi-oyun-teorisi-ve-marlov-uygulamalari http://karahankitabevi.com/index.php/yaynlarmz-61/letme-finans/item/441-vergi-oyun-teorisi-ve-marlov-uygulamalari Vergi Oyun Teorisi ve Marlov Uygulamaları

Eser Adı :Vergi Oyun Teorisi ve Marlov Uygulamaları

Yazar: Ersin Kıral-Can Mavruk

OrijinalDil: Türkçe

Yayınevinde kitabın ait olduğu Dizi Adı:İşletme-Ekonomi             

Kitabın genel anlamda türü:Ekonometri

Katkıda Bulunanlar:         

Editör: Seyfi Karahan             Kapak Tasarım : Karahan

Cilt Bilgisi: Karton Kapak

Kağıt Bilgisi:1Hmur kitap kağıdı

Basım Tarihi:Şubat 2018

Basım bilgisi : 1.Baskı

Sayfa Sayısı: 183

Kitap Boyutları: 16X 24

ISBN No: 978-605-9374-75-0

Barkod No: 978-605-9374-75-0

 

 

Oyun Teorisi bir oyuncunun minimum kazancını maksimum yapan stratejiyi seçeceğini kabul eder ve rakibinin mümkün olan en iyi stratejisini seçeceğini varsayarak bir oyuncunun hangi stratejiyi seçmesi gerektiğini ifade eder. İki oyunculu sıfır toplamlı oyunlar sınıfında en eksiksiz çalışma Von Neumann ile Oscar Morgenstern’ın 1944 yılında yazdıkları Theory of Games and Economic Behavior adlı kitaptır.

Birinci bölüm iki oyunculu sıfır toplamlı ve sıfır toplamlı olmayan saf ve karma stratejilerin vergi ödeme ve denetimi üzerine uygulamasını içermektedir.

Dürüst olmayan vergi mükelleflerinin vergi ödemeleri, ödeme için verdikleri karar ölçüsünde olmaktadır. Buna karşılık, vergi idaresinin vergi gelirleri, denetim için verdikleri karar ve nitelikli denetçi sayısı ölçüsünde gerçekleşmektedir. Bu kararlar, vergi idaresinin ve dolayısıyla genel bütçenin vergi gelirlerini doğrudan etkilemektedir. Bu etki, vergi mükelleflerinin gerçek vergi tutarını ödemekten kaçınma veya vergi kaçırma ölçüsünde negatif olarak ve vergi idaresinin mükellefleri denetleme ve uyguladıkları ceza oranı ölçüsünde pozitif olarak gerçekleşmektedir. Bu nedenle, vergi kaçırma ve vergi denetimi aksiyonları hakkında geçmiş bilgilere sahip olan, ancak bir dönem sonrasının aksiyonları hakkında bilgisi olmayan iki taraf söz konusudur. Bu belirsizlik, mevcut Vergi Usül Kanunu kontrolünde oynanan iki oyunculu bir oyun için uygun bir zemin sağlamaktadır. Bu oyunun strateji profili, geçmiş bilgiye ve hükümetin vergi politikasına bağlı olarak değişir. Zira, vergi cezası ve gecikme faizi affı bilgisini daha önceden alan mükellefler gecikmiş vergi borçlarını ödemekten vazgeçtiği gibi mevcut dönemde vergi kaçırma cesaretini de bulmaktadırlar. Bununla birlikte, vergi mükellefleri Maliye Bakanlığı’nın üzerinde sürekli çalıştığı yeni taslak vergi kanunlarını da takip ederek işletme faaliyetlerini ve vergi ödeme ölçülerini buna göre belirlemektedirler. Diğer taraftan vergi idaresi, vergi mükelleflerinin geçmişteki ve mevcut dönemdeki işletme faaliyetlerini ve banka işlemlerini takip ederek beklentiler dahilinde beyan verilip verilmediğine karar verir. Beklentinin altında beyan verildiğine karar veren vergi idaresinin vergi mükellefini denetlemesi sonucunda ikmalen ve resen tarhiyata bağlı olarak mevcut vergi usül kanunu uyarınca vergi cezası oranı belirlenir.

Ancak bu vergi cezasının sadece asıl vergi üzerinden değil, ilgili kurumların ödemekle yükümlü olduğu bütün vergiler üzerinden alındığı üzerine ciddi tartışmalar vardır. Bununla birlikte yeni taslak vergi usül kanununda öne sürülen resen tarhiyatta matrah farkına uygulanacak olan iki kat cezanın kurumların ödemekle yükümlü olduğu her vergi kalemine uygulanacağı tartışması da vardır. İşte bu yeni kanunun hayata geçirilmesi sonucunda vergi idaresinin mevcut kanuna göre ne kadar daha fazla vergi geliri elde edeceği, bu çalışmanın cevaplayacağı sorulardan bir tanesidir.

İkinci bölüm, sonsuz tekrarlı oyunda kullanılan acımasız tetik (grim trigger) ve kısasa-kısas (tit-for-tat) stratejilerinin vergi ödemeleri üzerine uygulanabilirliğini araştırmayı amaçlamaktadır.

Çalışmamıza bir aşama oyunu olarak sıfır toplamlı oyunla ve sonlu tekrarlı oyunla başlamak faydalı olacaktır. Sonsuz tekrarlı bir oyun, bir başlangıç aşaması ve süresiz tekrarlanan sonraki aşamaların bir kombinasyonudur. Her müteakip aşama oyunu ödemesi o yılın faiz oranına bağlı olarak pozitif bir indirim oranında sürekli indirilir. Oyuncuların stratejisine bağlı olarak bugünkü değer, bu müteakip aşama oyunu ödemelerinin toplamı ile hesaplanır. Bugünkü ve gelecek ödemeler, strateji tarihi ne olursa olsun acımasız tetik (grim trigger) ve geçmiş zamana bağlı olarak kısasa kısas (tit-for-tat) ile hesaplanır. Son olarak, Nash dengesinin ve alt oyun mükemmel (perfect) Nash dengesinin (SPNE) varlığı Folk Teoremi ile kontrol edilir.

Üçüncü bölümde, vergi gelirleri tahsilatlarının gerçekleşme oranları Markov zinciri yöntemiyle tahminlenmesi ve bu tahminlemede kullanılan dört Markov modelinden en iyi tahminleyici olasılık matrisinin bulunması ve uzun vadede vergi tahsilatlarının gerçekleşme olasılıklarının durağanlaştığı yılların matrislerinin bulunması amaçlanmaktadır.

Vergi gelirleri genel bütçe gelirlerinin yaklaşık yüzde doksanını oluşturduğundan ekonominin itici gücüdür. Ekonomik krizler dışında vergi tahsilatları üstel bir artış göstermektedir. Ancak ekonomik krizler öngörülemez olsa da bütçe planlamasında vergi tahsilatında hedeflenen amaca ulaşmak ve bütçe açığını önlemek açısından gerçekleşme oranlarının tahminlenmesi önem arz etmektedir. Vergi kalemlerinin gerçekleşme olasılıklarının kısa vadede yönü nedir, hangi vergi kalemlerinin tahsilatları düşüyor veya yükseliyor ve uzun vadede hangi yıllarda durağanlaşıyor… İşte bu konuda çalışmamızın temel aldığı nokta da kendini belli ediyor. Vergi tahsilatlarının gerçekleşme olasılıklarının uzun vadedeki yönü vergi yetersizliğine neden olur mu?

Çalışmamıza modern vergi yapısının gelişimi için önemli görülen bireysel gelir vergisi ile başlamak faydalı olacaktır. Daha sonra da diğer vergi kalemlerinde tahsilatın gerçekleşme oranlarının Markov modelleri kurulacak, modellerin geçerliliği istatistiksel olarak test edilecek, gerçekleşme olasılıkları yıllara göre tahminlenecek, tahminlerin durağanlaştığı limit matrisleri bulunacak ve en iyi tahminleyici Markov modeline göre tahminlerin ortalaması gerçek verilerle karşılaştırılacaktır

 

 

 

]]>
info@karahankitabevi.com (Administrator) İşletme Finans Thu, 15 Feb 2018 11:38:15 +0000
Osmanlıca http://karahankitabevi.com/index.php/yaynlarmz-61/edebiyat/item/440-osmanlica http://karahankitabevi.com/index.php/yaynlarmz-61/edebiyat/item/440-osmanlica Osmanlıca

Eser Adı :Osmanlıca

Yazar: Prof Dr Haluk Gökalp

OrijinalDil: Türkçe

Yayınevinde kitabın ait olduğu Dizi Adı:Edebiyat -Ders             

Kitabın genel anlamda türü:Osmanlıca dersi

Katkıda Bulunanlar:          

Editör: Seyfi Karahan             Kapak Tasarım : Erdinç Yağmur

Cilt Bilgisi: Karton Kapak

Kağıt Bilgisi:70 gram enzo kremini

Basım Tarihi:Ocak 2018

Basım bilgisi : 1.Baskı

Sayfa Sayısı: 780

Boyutları:16X 24

ISBN No: 978-605-9374-79-8

Barkod No: 978-605-9374-79-8

 

 

XI. yüzyıldan XX. yüzyıl başlarına kadar geçen zaman diliminde Müslüman Türklerin hâkim olduğu geniş coğrafyada İslamiyet’in şekillendirdiği kültür ve mana iklimi, günümüzde Osmanlıca ya da Osmanlı Türkçesi adıyla bilinen bir dilinin gelişmesine olanak sağlamıştır. Arapça, Farsça, Türkçe sözcükler ve yapılardan oluşan bu “yazı dili” yüzyıllar içinde Osmanlı tebaası olan ya da olmayan farklı ulusların dillerinden giren yeni sözcüklerle daha da zenginleşmiştir.  

 Türkçenin dilbilgisi kurallarının temel alındığı bu yazı dili, konuşma dilinden yaralanmakla birlikte Farsçanın ve Arapçanın zengin söz varlığından fazlasıyla beslenmiştir. Araştırmacılar Türkçeyi devirlere ayırırken “Tarihî Türkiye Türkçesi” dönemini, kendi içinde üç dönemde incelemiştir. Türkçe sözcüklerin daha yoğun olarak kullanıldığı Eski Anadolu Türkçesi dönemi XII-XIII. yüzyıllardan XV. yüzyıla kadar sürmüştür. İmlanın tam olarak oturmadığı bu dönemin bilhassa ilk yüzyıllarında Türkçe sözcükler Arap alfabesiyle ifade edilmeye çalışılırken birbirinden farklı yazım şekilleri ortaya çıkmıştır. XVI. yüzyıldan XIX. yüzyılın ikinci yarısına kadar süren Klasik Osmanlıca döneminde Osmanlının çok uluslu büyük bir devlet haline gelmesiyle birlikte Osmanlıcadaki Arapça ve Farsça sözcükler giderek artmış, şiirde ve düzyazıda üslup ağırlaşmıştır.  

 XIX. yüzyılın ikinci yarısından XX. yüzyıl başlarına kadar olan dönemde ise “Yeni Osmanlıca” ortaya çıkmış, Yeni Türkiye Türkçesi bu dönemde şekillenmeye başlamıştır. Bilhassa son dönemde imlada yenilikler ortaya çıkmış, konuşma dili ile yazı dilini uzlaştırma çabalarıyla daha önce yazılmayan harfler yazılmaya başlanmış, bilhassa Batı dillerinden gelen sözcükler yaygınlaşmıştır. Dilde sadeleşme ve harf inkılabıyla birlikte “eski yazı” ortadan kalkmakla birlikte Osmanlıcanın sözvarlığı günümüze kadar azalarak varlığını sürdürmüştür.  

 Osmanlı Türkçesinde konuşma dili ile yazı dili arasında fark bulunmaktadır. Kitabî bir dili ve üslubu olan Osmanlıca -her ne kadar yüzyıllar içinde konuşma dilini etkilese de- yazı dili olarak kullanılmıştır. Özellikle farklı dönemlerde Türkçe sözcüklerin yazımındaki bazı farklılıklar, Arapça ve Farsça sözcüklerin yazılış ve okunuşu -diğer bir deyişle halklılaştırılması- sonucu ortaya çıkan yeni okunuş şekilleri, özgün imlası değiştirilen alıntı sözcükler, Osmanlıcanın sorun teşkil eden meseleleridir. Bu nedenle kitapta “Halklılaştırma ve Osmanlıca İmlada Özel Durumlar” bölümüne yer verilmiştir. Zengin ünlüleri olan Türkçenin zengin ünsüzleri olan Arap alfabesiyle ifade edilmesi diğer bir sorun olarak görülebilir. Ancak Osmanlıcaya dair sıraladığımız bu meseleler, yeterince emek ve zaman verildiğinde rahatlıkla aşılabilir. 

Gerek öğrenci gerekse öğretim üyesi sıfatıyla yirmi yıldır öğrenmeye ve öğretmeye gayret ettiğim Osmanlıcanın her yıl yeni bir yönünü keşfetmenin mutluluğunu yaşıyorum. Sevgili öğrencilerimin ve yayınevimin isteği üzerine yıllardır Çukurova Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı ve Türkçe bölümlerinde yürüttüğüm Osmanlıca derslerim sırasında kazandığım tecrübe ışığında öğrencilerimizin ihtiyaçlarını dikkate alarak bir Osmanlıca kitabı yazmaya karar verdim. Birbirinden değerli Osmanlıca kitapları bulunmasına rağmen; Osmanlıca kitabı yazma kararımda birinci etken Türk Dili ve Edebiyatı bölümü “müfredatımıza” tam anlamıyla uyan bir kitaba duyulan ihtiyaçtır. 

Hazırladığımız bu kitapta yıllar içinde geliştirdiğimiz öğretim yöntemini uygulamaya gayret ettik. Bu kitabın ilk yarısı birinci yarıyıl için Osmanlıcaya giriş mahiyetinde, diğer yarısı ise ikinci yarıyıl için daha ziyade Osmanlıcadaki Farsça unsurlara yöneliktir. Kitabın son iki ünitesi, daha önceki ünitelerde işlenen çeşitli konuların Farsça tamlamalarda nasıl kullanıldığının görülmesi ve konuların pekiştirilmesi için gereklidir. Farsça sıfat tamlamalarında uyum kaidelerinin anlaşılabilmesi için zorunlu olarak Arapça sözcüklerin yapısı, kemiyet ve keyfiyet konularında genel bilgilere yer verdik. Osmanlıca basit ve orta seviye metinlerde Arapça tamlamaların bulunması nedeniyle Farsça tamlamaların yanı sıra Arapça tamlamalara ana hatlarıyla değinme gereği duyduk. Osmanlıcaya yeni başlayan öğrencilerin kolaylıkla anlayabilmesi için konular ayrıntılı olarak anlatılmış, öğrencilerin sözcük dağarcığını geliştirmek maksadıyla sözcükler anlamlarıyla birlikte verilmiştir. Kendisini geliştirmek isteyen öğrenciler için kitabın sonunda 15 farklı konu ile ilgili “Ek” bölümlerine yer verilmiştir. Bu bölümlerdeki lügatçelerde ilgili konulara dair Osmanlıca metinlerde karşımıza çıkması kuvvetle muhtemel olan çok sayıda örneğe yer verilmiştir. Yine aynı maksatla ek bölümlerinden biri klasik Türk şiirinde sık kullanılan sözcüklere ayrılmıştır. Osmanlıca metinler okunurken karşılaşılan güçlüklerin başında okuyucunun dağarcığında bulunmayan sözcükleri okuyamaması gelmektedir. Öğretim üyeleri, ihtiyaçlara ve dersin kredisine göre öğrencilerine lügatçeleri ödev olarak verebilecekleri gibi, konu anlatımındaki örneklerle de yetinebilirler. Bu noktada İngilizce yazı dili ile boy ölçüşebilecek yegâne dil olan Osmanlıcanın gücünü sözvarlığından aldığını hatırlatmak yararlı olacaktır.

Kitapta anlatılan konuların pekiştirilebilmesi için ünite sonlarında “Uygulama” başlığı altında ödevler bulunmaktadır. Bu ödevlerin öğretim üyelerince kontrol edilmesi son derece önemlidir. El yazması eserlerin çeşitliliğine hazırlık teşkil etmesi ve harflerin bitişmesinde yazı stilinden kaynaklanan biçimsel farklılıkların görülebilmesi için konu anlatımındaki eski harfli örneklerin imlasında farklı fontlar kullanılmıştır. Başlangıç seviyesinde öğrencilerin Osmanlıca okumaya alışabilmeleri için okunmuş (çözümlü) metinlere yer verilmiştir. Okuma metinleri ise farklı yazar ve şairlerin farklı türden eserleriyle çeşitlendirilmiştir. Eski yazılı metinlerin imlasında alıntı yapılan kaynağın imlasına sadık kalınmaya gayret edildiğinden dolayı imlada çeşitlilik görülebilir. Okuma metinlerinin sonunda matbu‘ ve yazma metin örneklerine de yer verilmiştir.

 …

 

 

]]>
info@karahankitabevi.com (Administrator) Edebiyat Sun, 11 Feb 2018 09:18:32 +0000