Yayınlarımız http://karahankitabevi.com Sat, 22 Sep 2018 03:21:53 +0000 Joomla! - Open Source Content Management tr-tr Matematiksel Çözüm Teknikleri http://karahankitabevi.com/index.php/yaynlarmz-61/teknik/item/457-matematiksel-cozum-teknikleri http://karahankitabevi.com/index.php/yaynlarmz-61/teknik/item/457-matematiksel-cozum-teknikleri Matematiksel Çözüm Teknikleri

Eser Adı :   Matematiksel Çözüm Teknikleri

Yazar Adı :Ahmet Refah Torun

Orijinal Dil: Türkçe

Yayınevindeki dizi Adı:Teknik           

Kitabın genel anlamda türü:Matematik-Mühendislik

Katkıda Bulunanlar:                   

Editör: Seyfi Karahan Kapak Tasarım : . Abdülkerim Asheer

Cilt Bilgisi: Karton Kapak

Kağıt Bilgisi :1.Hamur Kitap Kağıdı

Basım Tarihi:Eylül  2018                      

 Baskı : 1.baskı

Sayfa Sayısı: 75

Kitap Boyutları: 16 x 24

ISBN No: 978-605-7990-06-8

Barkod No: 978-605-7990-06-8

 

Üniversitelerin mühendislik ve işletme-iktisat bölümlerinde, üretilmiş mevcut matematiksel yöntemlerin mesleki alanlarda nasıl kullanılacağını öğretiyoruz. Üretilmiş matematiği hesap yöntemlerinde kullanmakla matematik üretmek birbirinden farklı kavramlar. Mesleki açıdan ilerledikçe karşılaştığımız sorunları çözmek için mevcut matematiğin yeterli olmadığı durumlar ortaya çıkıyor. Böylesi, matematikçilerin henüz üzerinde düşünmedikleri hatta akıllarına bile gelmemiş durumlarda, sorunun ortaya çıktığı mesleğin mensuplarının bizzat kolları sıvayarak ihtiyaç duydukları teoremleri üretmeleri bilimin ve teknolojinin ilerlemesi açısından büyük önem arz etmektedir.

Bu kitapta tanıtılan matematiksel çözüm tekniklerini anlamak için lise matematik bilgisi yeterlidir. Üniversitelerdeki Kalkülüs ve Analiz derslerinde tamamlayıcı kitap olarak kullanılmaya uygundur. Konular laf kalabalığına kaçmadan öz anlatımlarla ve örnekler üzerinden öğretilmektedir. 

 

 

]]>
info@karahankitabevi.com (Administrator) Teknik Thu, 13 Sep 2018 20:15:16 +0000
Makroiktisat Alternatif Görüşlerle teori ve Uygulama/3. Baskı http://karahankitabevi.com/index.php/yaynlarmz-61/letme-finans/item/456-makroiktisat-alternatif-goruslerle-teori-ve-uygulama-3-baski http://karahankitabevi.com/index.php/yaynlarmz-61/letme-finans/item/456-makroiktisat-alternatif-goruslerle-teori-ve-uygulama-3-baski Makroiktisat Alternatif Görüşlerle teori ve Uygulama/3. Baskı

Eser Adı :Makroiktisat Alternatif Görüşlerle teori ve Uygulama

Yazar: Mehmet Fatih Cin-Mustafa Kemal Doğru

OrijinalDil: Türkçe

Yayınevinde kitabın ait olduğu Dizi Adı:İşletme Finans         

Kitabın genel anlamda türü:İktisat

Katkıda Bulunanlar:         

Editör: Seyfi Karahan           

Kapak Tasarım : Karahan

Cilt Bilgisi: Karton Kapak

Kağıt Bilgisi:1 Hamur Kitap Kağıdı

Basım Tarihi: Eylül 2018

Basım bilgisi : 3.Baskı

Sayfa Sayısı: 460

Kitap Boyutları:21X 24                                                                 ISBN No: 978-605-7990-07-5-

Barkod No: 978-605-7990-07-5  

            

 

Bu kitabın yazılmasına yol açan çok sayıda neden bulunmaktadır. Bu nedenlerin bazıları nesnel, bazıları ise öznel nedenler olmakla birlikte nesnel nedenler ağırlık kazanmaktadır. Öncelikli olarak şunu belirtmek gerekir ki; kitapçıların raflarında çok sayıda yazılmış veya yabancı yayınlardan çevirisi yapılmış makroiktisat kitabı bulmak mümkün iken, neden yeni bir makroik­tisat kitabının yazıldığıdır. Yazarlar olarak böyle bir kitabın yazılmasında üç temel nesnel nedenin bulunduğunu söyleyebiliriz:

 

Bunlardan ilki makroiktisat kitaplarının birbirinin benzeri olmasıdır. Bu benzerlikten kastedilen içindeki bilgilerin tamamen standart bir hale gel­miş olmasıdır. Kuşkusuz bunda belirli zorunlulukların etkisi bulunmaktadır. Bu zorunlulukların temelinde makroiktisadın bir bilim dalı olarak biçimlen­miş halinin büyük etkisi vardır. Çünkü makroiktisadi değişkenlerin tanım­lanması ile bu değişkenler arasındaki ilişkiler bir teorik kurguyu gerektiriyor ve bu kurgu özellikle 1930’lu yıllardan sonra yapılmış durumda. Bu durum­da makroiktisadın özellikle Keynes’in etkisiyle şekillenmiş olmasının getir­diği standart bir anlatım ve içerik zorunluluğunun ağırlıklı etkisi tartışmasız­dır. Bu zorunluluk kuşkusuz heterodoks okulların görüşlerinin standart ders kitaplarında ele alınmasının önünde bir engel oluşturmuyor ve bu yaklaşım bu kitabın yazılmasında önemli nesnel bir neden olarak karşımıza çıkıyor.

 

İkinci nesnel neden yazılan veya çevirisi yapılan kitaplarda Türkiye Ekonomisine ya hiç vurgu yapılmaması (tamamen teorik düzeyde yazılmış olması) ya da çeviri kitaplarda gözlemlendiği gibi büyük oranda Amerikan Ekonomisine yer verilmiş olmasıdır. Bu durumda okuyucunun anlatılan teo­rik konuları yaşamının herhangi bir alanıyla özdeşleştirmesi çok zor olmak­ta, makroiktisadi konular yaşamın gerçekliği karşısında soyut kalmaktadır.

 

Üçüncü nesnel neden olarak makroiktisadi gelişmelerin tarihsel boyu­tunun ihmal edilmiş olması gösterilebilir. Gerçekten de büyük oranda Key­nes ile şekillenen standart konuların özellikle 19.yy iktisatçıları açısından da bir değerlendirmeye tabi tutulduğu genellikle göz ardı edilir ve 1929 krizinin topyekün bir sistem krizi olduğu üzerinde durulmaz. Oysa 1929 krizi ve son­rası, batı literatüründe her görüşten iktisatçının üzerinde önemle durduğu bir dönüm noktasını simgelemektedir. Bu önemli dönüm noktası 2008 krizi son­rasında da anımsanmış ve bu konuda çok sayıda yazı kaleme alınmıştır 

 

]]>
info@karahankitabevi.com (Administrator) İşletme Finans Tue, 11 Sep 2018 12:22:54 +0000
Portföy Yönetimi http://karahankitabevi.com/index.php/yaynlarmz-61/letme-finans/item/455-portfoy-yonetimi http://karahankitabevi.com/index.php/yaynlarmz-61/letme-finans/item/455-portfoy-yonetimi Portföy Yönetimi

Eser Adı :Portföy Yönetimi

Yazar: Prof Dr Hatice Doğukanlı-Arş.Gör.Metin Borak

OrijinalDil: Türkçe

Yayınevinde kitabın ait olduğu Dizi Adı:İşletmeFinans         

Kitabın genel anlamda türü: İşletme -Finans

Katkıda Bulunanlar:         

Editör: Seyfi Karahan           

Kapak  Tasarım : Karahan

Cilt Bilgisi: Karton Kapak

Kağıt Bilgisi:1.Hamur Kitap Kağıdı

Basım Tarihi: Eylül 2018

Basım bilgisi : 1.Baskı

Sayfa Sayısı: 295

Kitap Boyutları:16 X 24                                                       ISBN No: 978-605-7990-03-7                                           Barkod No: 978-605-7990-03-7

 

Portföy Yönetimi kitabımız ile bu konudaki teorik çalışmaların yanı sıra ampirik çalışmalara da yer verilerek hem lisans hem de lisansüstü öğrencilere katkı vermenin yanı sıra bireysel ve kurumsal yatırımcılara da katkı sunmak amaçlanmıştır. Bu kitabın literatür kısmı hazırlanırken yurt dışı çalışmalara ek olarak Türkiye’de portföy yönetimi konusunda yapılmış çok sayıda ampirik çalışmaya ulaşılmış ve bu çalışmalar ilgili bölümlerde yerlerini almışlardır.

 

Bu kitabın içeriğine bakıldığında portföy yönetimine doğrudan katkı yapacak bilgilerle sınırlandığı görülecektir. Kitabın ilk iki bölümü yatırım araçlarının tanıtılmasına yöneliktir. Bu bağlamda klasik yatırım araçları ve kaldıraçlı finansal araçlara yer verilmiştir. Üçüncü bölümde portföy yönetimine giriş yapılmış, dördüncü bölümde portföy teorilerinde kullanılan matematiksel hesaplamalara yer verilmiş ve izleyen bölümde de geleneksel portföy yönetimi üzerinde durulmuştur. Altıncı bölüm modern portföy yönetiminin öncüsü kabul edilen Markowitz portföy teorisine ayrılmıştır. İzleyen iki bölümde Sermaye Varlıklarını Fiyatlama Modeli (SVFM) ile Arbitraj Fiyatlama Modeli (AFT) yer almıştır.  Dokuzuncu bölümde tekli ve çoklu faktör modelleri incelenmiştir. Onuncu bölüm, piyasa etkinliği tartışmaları bağlamında aktif/pasif portföy yönetimine ayrılmıştır. Onbirinci bölüm portföy performansının ölçümüne ayrılmış olup, portföy yöneticisinin zamanlama ve seçicilik yeteneğinin nasıl ölçüleceği üzerine odaklanılmıştır. Onikinci bölümde uluslararası çeşitlendirme ve uluslararası sermaye varlıklarını fiyatlama modeli incelenmiştir.  Son bölümde ise portföy yönetiminin farklı alanlarında yapılan yurt dışı ve yurt içi ampirik çalışmalara yer verilmiştir        

 

]]>
info@karahankitabevi.com (Administrator) İşletme Finans Tue, 11 Sep 2018 12:21:05 +0000
Genel Muhasebe Meslek Yüksekokullarına Yönelik/6. Baskı http://karahankitabevi.com/index.php/yaynlarmz-61/letme-finans/item/454-genel-muhasebe-meslek-yuksekokullarina-yonelik-6-baski http://karahankitabevi.com/index.php/yaynlarmz-61/letme-finans/item/454-genel-muhasebe-meslek-yuksekokullarina-yonelik-6-baski Genel Muhasebe Meslek Yüksekokullarına Yönelik/6. Baskı

Eser Adı :   Genel Muhasebe Meslek Yüksekokullarına Yönelik

 

Yazar: Veyis Naci Tanış

              Bilal Zafer Berikol

 

OrijinalDil: Türkçe

Yayınevindeki dizi Adı:Muhasebe                     

Kitabın genel anlamda türü: Muhasebe

Katkıda Bulunanlar:                   Editör: Seyfi Karahan                  Kapak Tasarım : .Karahan

Cilt Bilgisi: Karton Kapak

Kağıt Bilgisi:1.hamur 80 gr

Basım Tarihi:Eylül  2018                      Baskı :   6. Baskı

Sayfa Sayısı:  304

Kitap Boyutları: 16x 24

ISBN No: 978-975-6447-79-6

Barkod No: 978-975-6447-79-6  

 

 

Muhasebe, eski bin yıllarda kullanılmaya başlanan ve günümüzde de temelde aynı amaç için kullanılmaya devam edilen bir kayıt tutma sürecidir. Geçmişi çok eskilere dayanan muhasebe, günümüzde de devletler tarafından vergi toplama amaçlı kullanılmaktadır. Muhasebe, eski bin yıllarda ve antik çağda kralların ve firavunların kendi ülke toprakları içerisinde yapılan tarımsal ve ticari faaliyetlerden vergi alabilmek amacını taşımaktaydı. Günümüzde de devletler, işletmelerin muhasebe tutmalarını zorunlu kılacak kanuni düzenlemelerle, vergi toplama işlevini muhasebe sayesinde yerine getirmektedirler.

 

   Ancak 10. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar işletmeler muhasebeyi kendi faaliyetlerinin sonuçlarını görmek, işletmelerini ve ticari işlerini doğru yürütebilmek amacıyla kullanmışlardı. Bu çerçevede muhasebe, işletmenin borçlarını, alacaklarını, alış ve satışlarını, stoklarını, kâr veya zararlarını ve benzeri bilgileri kayıt altına almak amacıyla kullanılmıştır. Bu nedenle bu yüzyıllar, muhasebenin, sadece işletmenin kendi çıkarları ve ihtiyaçları doğrultusunda kullanılan bir sistem olduğunu göstermektedir. Yirminci yüzyıldan itibaren ise, değişen devlet ve vergi toplama yapısı çerçevesinde muhasebe yeni duruma uyum sağlayacak şekilde yasalarla zorunlu hale getirilmiştir.

 

 

 

Yukarıda ifade edilen türden işletmeler, yasalar nedeniyle muhasebe tutmak zorundadır. Ancak muhasebe sadece yasal zorunluluktan değil, 10. ve 19. yüzyıllar arasında da olduğu gibi, işletmelerin kendi ihtiyaçlarını sağlamak için de kullanılmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, muhasebe sistemini oluşturarak bunu işletmesi için doğru ve dürüst bir şekilde uygulayan işletmeler;hem kendi bilgi ve kayıt ihtiyaçlarını en iyi şekilde gerçekleştirmiş hem de yasal yükümlülüklerini yerine getirmiş olacaklarından “bir taşla iki kuş vurmuş” olurlar denilebilir. Bu nedenle işletmelerin gerek kendi ihtiyaçları, gerekse yasal zorunluluklar nedeniyle kullandıkları muhasebenin tanımı şu şekilde yapılabilir. 

 

 

 

]]>
info@karahankitabevi.com (Administrator) İşletme Finans Tue, 11 Sep 2018 12:18:45 +0000
Kodlamaya Yeni Başlayanlar İçin Python Programlama Dili http://karahankitabevi.com/index.php/yaynlarmz-61/bilgisayar/item/453-kodlamaya-yeni-baslayanlar-icin-python-programlama-dili http://karahankitabevi.com/index.php/yaynlarmz-61/bilgisayar/item/453-kodlamaya-yeni-baslayanlar-icin-python-programlama-dili Kodlamaya Yeni Başlayanlar İçin Python Programlama Dili

Eser Adı :Kodlamaya Yeni Başlayanlar İçin Python Programlama Dili

Yazar: Fatih Çağatay Baz

OrijinalDil: Türkçe

Yayınevinde kitabın ait olduğu Dizi Adı:Bilgisayar         

Kitabın genel anlamda türü: Bilgisayar

Katkıda Bulunanlar:         

Editör: Seyfi Karahan           

Kapak  Tasarım : Karahan

Cilt Bilgisi: Karton Kapak

Kağıt Bilgisi:1.Hamur Kitap Kağıdı

Basım Tarihi: Eylül 2018

Basım bilgisi : 1.Baskı

Sayfa Sayısı: 76

Kitap Boyutları:14 X 21                             ISBN No: 978-605-7990-05-1           Barkod No: 978-605-7990-05-1         

 

Bilişim teknolojilerinin geldiği noktadan çok, ne kadar kısa sürede bu kadar yol kat ettiğinin sorulması gerektiğini düşünüyorum. Bilgisayarlar literatürde bahsedilen tanımlarının çok dışında artık. Otomobiller, akıllı ev sistemleri, sağlık sektörü ve daha birçok günlük yaşamdan karelerde bilgisayarlar önemli roller üstleniyor.

 

Yeni birçok kavram zihinleri meşgul ediyor. Kripto para, yapay zekâ, semantik web, robotik kodlama ve onlarca yeni başlık. Muhakkak buraya kadar bahsettiğim konuların perde arkasında rol alan kahramanlar var: Programcılar. Ve onların kullandıkları programlama dilleri…

 

Evet aslında bu programlama dili kavramı bir “dil”. Evet aslında bir “lisan”. Programlama dili. Bir eğitimci gözü ile baktığımda ülkemizde “yabancı dil” öğretimi oldukça zor. Esasen güzel dilimiz Türkçeyi doğru konuştuğumuz bile tartışmaya açıktır. Dil bilimcilerin alanına girme niyetinde değilim ama benimle sanırım hem fikirsiniz.

 Yine kendi alanımıza dönecek olursak, galiba korkacak bir şey yok. Çünkü Türkiye’de programlama dilleri alanında oldukça kayda değer gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmeler yeterli mi? Tabi ki değil. Ama ümitlendirici.

 

Millî Eğitim Bakanlığı kodlama öğretiminde öğrenciler ve öğretmenler için yeterli seviyede mesai harcamaktadır. Algoritmik ve bilişimsel düşünme becerilerinin geliştirilmesi anlamında, ilköğretim kademesinde “Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi” nin okutulmasında çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar sırasında “Haydi Çocuklar Kodlama Öğrenmeye” sloganını kullanmaları da oldukça heyecan uyandırıcı.

 

İlköğretim sıralarından üniversite laboratuvarlarına kadar ivmelenen teknoloji kullanımı ve programlama dili öğrenimi, geleceğin programcılarını yetiştirmeye yardımcı olacaktır.

 

Bu kitap ile, tabiri caizse, çorbada tuzum olsun istedim. Öğrencilerimden gelen “Hangi programlama dili?”, “Nasıl ve nereden başlamalıyım?” sorularına, bu kitap ile cevap vermeye çalıştım. Programlama dilleri öğrenme konusunda yola çıkmış kişilere bir başlangıç sağlama adına bu kitabı kaleme aldım. Popüler, öğrenimi kolay ve aynı zamanda oldukça işlevsel olan “Python” ile yola çıktım. “Python” programlama dilini anlatmak için böyle bir kitap muhakkak yeterli değil. Ancak yeni başlayanları yüzlerce sayfalık bir kitap ile sıkmamak, daha doğrusu başlangıç için göz korkutmamak adına, programlama dillerine bir giriş basamağı oluşturdum ve “Python” dan bahsettim.

 

]]>
info@karahankitabevi.com (Administrator) Bilgisayar Tue, 11 Sep 2018 11:48:26 +0000
Sınıf Yönetimi http://karahankitabevi.com/index.php/yaynlarmz-61/eitim/item/452-sinif-yonetimi http://karahankitabevi.com/index.php/yaynlarmz-61/eitim/item/452-sinif-yonetimi Sınıf Yönetimi

Eser Adı :   Sınıf Yönetim

Yazar Adı :Editör : Doç Dr Yusuf İnandı

Orijinal Dil: Türkçe

Yayınevindeki dizi Adı:Eğitim           

Kitabın genel anlamda türü:Eğitim

Katkıda Bulunanlar:                   Editör: Seyfi Karahan                  Kapak Tasarım : .Karahan

Cilt Bilgisi: Karton Kapak

Kağıt Bilgisi :70 gr enzo kremini

Basım Tarihi:Eylül  2018                       Baskı :      1.baskı

Sayfa Sayısı:  314

Kitap Boyutları: 16 x 24

 

ISBN No: 978-605-7990-04-4

Barkod No: 978-605-7990-04-4

 

 

Toplumsal değişimin önemli bir aracı olan eğitim, gerek formal gerek informal yollarla gerçekleştirilmekte ve yaşam boyu devam eden bir süreci kapsamaktadır. Her toplum gelecek nesillerini eğitim aracılığıyla şekillendirmektedir. Bu nedenle toplumlar için kritik önem taşıyan formal eğitimin, nerede, nasıl, kimler aracılığıyla, hangi yöntem ve tekniklerle gerçekleştirileceği başta politika belirleyiciler olmak üzere üst düzey yöneticilerden okul yöneticilerine ve öğretmenlere kadar uzanan bir sıra izlemektedir. "Nasıl bir eğitim vermeliyiz ki öğrencilerimiz istenilen davranışları sergilesin, değişen dünyanın getirdiklerine uyum sağlasın, günlük yaşantılarında olumlu bir değişim olsun?" sorusu, geçmişte olduğu gibi bugün de sorumluluk sahibi her eğitimcinin aklını kurcalamakta ve güncelliğini korumaya devam etmektedir.  Bu konuda en önemli görev yine okul yöneticilerine ve öğretmenlere düşmektedir. Kuşkusuz öğretmenler eğitim sisteminin en önemli yapı taşlarından birini oluşturmaktadırlar. Dolayısıyla nitelikli bir eğitim için öğretmenlerin akademik ve insani yönden birtakım beceri ve yeterliklere sahip olması gerekmektedir. Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarını dikkate alan, kişilik gelişimlerine destek olan, merak duygularını geliştirerek onlara yeni ufuklar açan, yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlayacak olan öğretmenler aynı zamanda 21. yüzyılın özelliklerine sahip bireyler yetiştirerek toplumun yeniden inşasında da önemli bir görevi üstlenmektedirler.

Nitekim bütün bunların gerçekleştirilmesi için de öğretmenlerin uygun bir sınıf yönetimi anlayışı benimsemeleri gerekmektedir.Bu kitapla öğretmenlerin çeşitli yönleriyle öğrencileri tanıması sağlanmaya çalışılarak sınıfın fiziksel düzeninin nasıl olması gerektiği, zamanın etkili bir şekilde nasıl kullanılacağı, öğrencilerle etkili iletişimin nasıl sağlanacağı,  sınıfı etkileyen değişkenlerin neler olabileceği ve bu değişkenlerin öğrenci davranışlarına nasıl yansıdığı, hangi sınıf yönetimi ve disiplin anlayışının öğrencileri nasıl etkilediği, güdülemenin öğrenci davranışları üzerindeki olası etkilerinin neler olabileceği konusunda eğitimcilere yardımcı olacağı düşünülmektedir.

Sonuç olarak bu kitap, eğitimcilere ve öğretmen adayı öğrencilere, sınıfı daha etkili nasıl yönetecekleri ve öğrenci merkezli bir eğitim ortamını nasıl sağlayacakları konusunda yardımcı olmayı amaçlamaktadır.    

                                               

 

]]>
info@karahankitabevi.com (Administrator) Eğitim Tue, 11 Sep 2018 11:46:14 +0000
Eğitim psikolojisi/6. Baskı http://karahankitabevi.com/index.php/yaynlarmz-61/eitim/item/451-egitim-psikolojisi-6-baski http://karahankitabevi.com/index.php/yaynlarmz-61/eitim/item/451-egitim-psikolojisi-6-baski Eğitim psikolojisi/6. Baskı

Eser Adı : Eğitim Psikolojisi

Editör: Bülent Gündüz-Burhan Çapri

Orijinal Dil: Türkçe

Yayınevinde kitabın ait olduğu        Dizi Adı: Eğitim                     

Kitabın genel anlamda türü: Eğitim Psikolojisi

Katkıda Bulunanlar:         

Editör: Seyfi Karahan                  Kapak Tasarım : .Karahan

Cilt Bilgisi:Karton Kapak

Kağıt Bilgisi:80 gr enzo kremini

Basım Tarihi:   20 Ocak 2014

Baskı :       6.baskı

Sayfa Sayısı:  412

Kitap Boyutları: 16x24

 

ISBN No: 978-605-4454-90-7      Barkod No: 978-605-4454-90/7

 

 

Sahip olduğu bilgileri kendinden sonraki kuşaklara aktarmak insanlığın öteden beri üzerinde durduğu önemli bir konudur. İlkel kabileler ve tarım toplumlarında informal şekilde devam eden bu çalışmalar sanayileşme ve sonrasındaki yaşam biçimlerinde formal bir nitelik kazanmıştır. Diğer bir anlatımla, okul çatısı altında istendik bilgi, beceri ve tutumları elde edebilmeleri için belirli öğretim programları ve yöntembilim çerçevesinde yapılan eğitim devam ettirilmektedir. Günümüz eğitim anlayışı her bireyin doğuştan getirdiği potansiyeli maksimum seviyede işlemeyi ve kendini gerçekleştirmeyi öne çıkaran öğrenci merkezli bir yaklaşımı benimsemektedir. Teknolojik değişimler ve yeniliklerle her ne kadar bilgisayar destekli uzaktan eğitim çalışmaları hız kazansa da yüz yüze etkileşim eğitim-öğretim çalışmalarında önemini korumaktadır. Eğitim-öğretimde nihai hedef bireyde davranış değişikliğinin gerçekleştirilmesidir. Kuşkusuz bu süreçte öğretmen veya öğretmen adaylarının alan bilgisi anlamında öğretilecek konuları bilmesi önemlidir. Ancak, “bildiklerin karşındakinin anladığı kadardır” sözünden hareketle eğitim çalışmalarında temel olanın öğrencileri bilgiyi alma ya da ulaşma konusunda hazır hale getirmek olduğu söylenebilir. Bu bağlamda bilinenlerin öğretilmesi başka bilgi, beceri ve tutumları da gerektirmektedir. Bilindiği üzere, eğitim fakültelerinde öğretmenlik meslek bilgisi başlığı altında verilen dersler bu amacı gerçekleştirmeye dönük çalışmaları içermektedir. Bu derslerden eğitim psikolojisinin konusu, öğrencilerin çeşitli boyutlardaki gelişimsel özelliklerini ve öğrenme süreçlerini öğretmen adaylarına tanıtarak bilginin maksimum düzeyde paylaşılmasına katkı sunmayı hedeflemektedir. Söz konusu hedefin gerçekleşmesine katkı sunmak amacı ile kaleme alınan bu kitap, gelişim ve öğrenme olmak üzere iki ana bölüme ve her bir bölüm de kendi içinde yedi üniteye ayrılmıştır. Kitabın gelişim alanında yer alan ünitelerde eğitim psikolojisinde temel kavramlar, fiziksel, bilişsel, dil ve kişilik gelişimi ile cinsel ve ahlak gelişimi konuları yer almaktadır. Öğrenme bölümündeki üniteler ise klasik koşullama, edimsel koşullama, sosyal bilişsel yaklaşım ve bilgiyi işleme kuramı ile beyin temelli öğrenme, etkili öğrenme-öğretme yaklaşımları, güdülenme ve bireysel farklılıkları içermektedir.

 

]]>
info@karahankitabevi.com (Administrator) Eğitim Tue, 11 Sep 2018 11:44:14 +0000
YSK Seçim Müdürlüğü Sınavına Hazırlık http://karahankitabevi.com/index.php/yaynlarmz-61/snav/item/450-ysk-secim-mudurlugu-sinavina-hazirlik http://karahankitabevi.com/index.php/yaynlarmz-61/snav/item/450-ysk-secim-mudurlugu-sinavina-hazirlik YSK Seçim Müdürlüğü Sınavına Hazırlık

Eser Adı : YSK Seçim Müdürlüğü Sınavına Hazırlık

Yazar: Songül Gültekin-Uğur Akan-Ferhat Kasap-Müslüm Deniz Alagöz

Orijinal Adı:

OrijinalDil:

Yayınevinde kitabın ait olduğu   Sınav     Dizi Adı: Kitabın genel anlamda türü: Sınavlara Hazırlık                        

Katkıda Bulunanlar:

Editör: Müslüm Deniz Alagöz                  Kapak Tasarım : .Karahan

Cilt Bilgisi:Karton Kapak

Kağıt Bilgisi:1 Hamur kitap kağıdı

Basım Tarihi:Temmuz 2018

Baskı :       1.baskı

Sayfa Sayısı:  677

Kitap Boyutları: 16x24

 

Değerli Seçim Müdürü Adayları,

Türkiye’nin seçim güvenliği, yönetimi ve denetiminden sorumlu kurumu Yüksek Seçim Kurulu'nun, Seçim Müdürlüğü sınavına  hazırlanmanız amacıyla uzun vadeli çalışmalarımız sonucunda bu kitabı sizlere sunuyoruz. Her ünitenin sonuna testler ve konu aralarına dikkat çekici sorularla bilgilerinizi pekiştirmeyi hedefledik. Bu şekilde sınavda sizlere soru çözme pratiği kazandırmak ve daha etkin bir performans sergilemeniz hedeflenmiştir.Uzun bir birikimin ve yoğun bir emeğin ürünü olan kitabımız görüş ve önerileriniz ile niteliğini daha da artıracak. Lütfen, görüş ve önerilerinizi genckalemler@yahoo.com aracılığı ile bizlere iletiniz. Çalışmalarınızda yararlı olmak dileğiyle...

Meslek hayatınızda başarılar

 

]]>
info@karahankitabevi.com (Administrator) Sınav Tue, 24 Jul 2018 09:39:55 +0000
Suriye Bayırbucak Türkmen Ağzı Giriş-İnceleme-Metinler-Dizin http://karahankitabevi.com/index.php/yaynlarmz-61/edebiyat/item/449-suriye-bayirbucak-turkmen-agzi-giris-inceleme-metinler-dizin http://karahankitabevi.com/index.php/yaynlarmz-61/edebiyat/item/449-suriye-bayirbucak-turkmen-agzi-giris-inceleme-metinler-dizin Suriye Bayırbucak Türkmen Ağzı Giriş-İnceleme-Metinler-Dizin

Eser Adı : Suriye Bayırbucak Türkmen Ağzı

Giriş-İnceleme-Metinler-Dizin

Yazar: Faruk Yıldırım

Orijinal Adı:

OrijinalDil:

Yayınevinde kitabın ait olduğu   Dizi Adı:Edebiyat-Dilbilim        Kitabın genel anlamda türü: Dilbilim

Katkıda Bulunanlar:

Editör: Seyfi Karahan                  Kapak Tasarım : .Karahan

Cilt Bilgisi:Karton Kapak

Kağıt Bilgisi:80 gr enzo kremini

Basım Tarihi:Mayıs  2018

Baskı :       1.baskı

Sayfa Sayısı:  782

Kitap Boyutları: 16x24

ISBN No: 978-605-9374-74-3

Barkod No: 978-605-9374-74-3

 

Başlangıcı 180 yıl kadar önceye dayanan Türkiye Türkçesi ağız araştırmaları, bugüne kadar önemli gelişmeler kaydetmiş bulunmaktadır: Birçok ağza ait dil malzemesi toplanmış; çeşitli bölgelerin, illerin, ilçelerin ve köylerin ağız özellikleri incelenmiş; Anadolu ağızları sınıflandırılmıştır. Kıbrıs ve Balkan Türk ağzıları da çeşitli araştırmalara konu olmuştur. Ancak Türkiye Cumhuriyeti’nin güney sınırına (Hatay-Yayladağı) bitişik bir bölgede yaşayan Bayırbucak Türkmenlerinin ağzı bugüne kadar bilimsel olarak araştırılamamıştır. 

Yapay olarak çizilmiş sınırların ötesinde; kuzeyden esen rüzgârı kutsal sayacak, “poyraz”ı parola yapacak kadar Türkiye sevgisiyle yaşayan Bayırbucak Türkmenleri, acımasız ve kirli iç savaş yüzünden topraklarını terketmek zorunda kaldılar. Onların bir kısmı, Türkiye’ye sığındı; Yayladağı ve Osmaniye’deki geçici barınma merkezlerine yerleştirildiler veya Hatay, Adana ve Osmaniye şehir merkezlerinde yaşamaya başladılar. Bu kitabın malzemesi, onlardan derlenmiştir. Malzemenin derlendiği kaynak kişilerin adları, sınırlılıklar kısmında açıklanan nedenlerden ötürü, ikisi hariç, açıklanmamıştır.

Kitap; Giriş, Ses Bilgisi, Biçim Bilgisi, Sonuç, Kaynaklar, Metinler ve Dizin bölümlerinden oluşmakta, yirmi sekiz tablo ve sekiz haritayı içermektedir. Metinler kısmında 76 metin yer almaktadır.

Bu araştırmanın konusu, Bayırbucak Türkmen ağzıdır.

Araştırmanın genel amacı, Suriye’nin Lazkiye ilinde yerleşik olan ve Bayırbucak Türkmenleri olarak adlandırılan Türk topluluğunun konuştuğu yerel dil varyantının özelliklerini belirlemek; bu yolla Türkçenin ağız araştırmalarına, genel olarak Türkoloji ve Türk dil bilimi çalışmalarına katkı sağlamaktır. Araştırmanın, bugün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan Bayırbucak Türkmen halkı, onun kültürü ve diliyle ilgili duyarlığın gelişmesine katkı sunacağı ümit edilmektedir. 

Bu araştırma, Suriye’nin batı-kuzeybatı bölgesinde yer alan Lazkiye ilinin sakinleri olan Bayırbucak Türkmenlerinden 2014-2016 yılları arasında yapılan derlemelerin bir kısmını; bu derlemelerden Bayırbucak Türkmen ağzının ses bilgisi ve biçim bilgisi ile ilgili elde edilen bilgileri, derleme metinlerinin dil bilgisi dizinini ve araştırma sürecine ilişkin bilgileri kapsar.

Bayırbucak Türkmenleri, Suriye’nin Lazkiye iline bağlı Gebelli (Rabīʿa ربيعة) ve Kastalmaaf (Qasṭal Maʿāf قسطل معاف) nahiyeleri ile bu nahiyelere bağlı yerleşim birimleri ve söz konusu nahiyelerin güneyinde kalan Akdeniz kıyısındaki Burcislam (Burc İslām برج اسلام), Sulayıp Türkmen (Ṣalībe’t-Turkmān صليب التركمان) adlı büyük kasabalarda ve Lazkiye şehir merkezinde yaşayan bir topluluk iken,  Suriye’deki iç savaş nedeniyle bugün nüfusunun önemli bir bölümü Türkiye’ye sığınmış bulunan bir halktır. Savaş ortamı nedeniyle, Suriye’de kalanlarla yüz yüze temas kurmak mümkün olmadığından veriler Türkiye’de yaşayan Bayırbucak Türkmenlerinden derlenmiştir.  Bu çalışmada Suriye’nin diğer bölgelerinin yerli halkı olan başka

Türkmen gruplarından (Halep, Hama, Humus, Kuneytara, Şam  Türkmenleri) elde edilen veriler işlenmemiştir.

Araştırmada, kaynak kişilerin adları, Suriye’deki kaos ortamının nasıl sonuçlanacağı bilinmediğinden ve geride kalan akrabalarına veya ülkelerine geri dönmeleri hâlinde kendilerine zarar gelebileceği endişesiyle, kullanılmamıştır. Bu durumun bir nedeni de bazı kaynak kişilerin çalışmada adlarının geçmemesini rica etmeleridir. Ancak çalışmada kaynak kişilerin bazı kişisel özelliklerine yer verilmiştir. 

Derleme yapılan kaynak kişilerin çoğu, Bayırbucak Türkmenlerinin genel durumunu yansıtır biçimde Türkçe-Arapça iki dilli olmakla birlikte, kadın kaynak kişilerin bir kısmı yalnız Türkçe bilmektedir. Derleme ortamlarında iki dilli fakat Arapçaları baskın Türkçeleri oldukça zayıf durumda olan kişilerle de karşılaşılmış ancak onlardan alınan veriler bu çalışmada kullanılmamıştır

 

 

]]>
info@karahankitabevi.com (Administrator) Edebiyat Thu, 17 May 2018 14:42:52 +0000
:Emsal Danıştay Kararları Çerçevesinde Vergi Usul Kanununa Göre Değerleme http://karahankitabevi.com/index.php/yaynlarmz-61/letme-finans/item/448-emsal-danistay-kararlari-cercevesinde-vergi-usul-kanununa-gore-degerleme http://karahankitabevi.com/index.php/yaynlarmz-61/letme-finans/item/448-emsal-danistay-kararlari-cercevesinde-vergi-usul-kanununa-gore-degerleme :Emsal Danıştay Kararları Çerçevesinde Vergi Usul Kanununa Göre Değerleme

Eser Adı :Emsal Danıştay Kararları Çerçevesinde Vergi Usul Kanununa Göre Değerleme

Yazar: Cihangir Özkök

OrijinalDil: Türkçe

Yayınevinde kitabın ait olduğu Dizi Adı:İşletme Finans         

Kitabın genel anlamda türü:İktisat-Ekonometri

Katkıda Bulunanlar:         

Editör: Seyfi Karahan           

Kapak Tasarım : Karahan

Cilt Bilgisi: Ciltli

Kağıt Bilgisi:1 Hamur Kitap Kağıdı

Basım Tarihi:Nisan 2018

Basım bilgisi : 1.Baskı

Sayfa Sayısı: 384

Kitap Boyutları: 16X 24                            

ISBN No: 978-605-9374-90-3

Barkod No: 978-605-9374-90-3

Değerleme, iktisadi kıymetlerin belirli bir zamandaki değerinin belli bir para birimi cinsinden ifade edilmesidir. Değerlemeden beklenilen maksada göre iktisadi kıymetlerin değerleme tarz ve ölçüleri birbirinden farklılık gösterir. Örneğin, vergi matrahının tespiti için yapılacak bir değerleme ile ticari bilançoların tanzimi için yapılacak değerlemenin bazı ortak yönleri bulunmakla birlikte, usulleri ve şekli birbirinden farklı olabilir. Zira, ticari bilançolar için uygulanması gereken değerlemeye ilişkin esaslarla, vergi matrahının tanzimine dönük olarak hazırlanması gereken mali bilançolar için uygulanması gereken değerleme esasları, birbirinden farklı amaçlara yönelik olarak düzenlenmiştir. Aynı şekilde, Sermaye Piyasası Kanunu‟nda yer alan değerleme hükümleri de, amaca uygun şekilde hazırlanan değerleme esaslarını içermektedir. Değerleme hükümleri, ticari bilançoların tanzimi ile ilgili Türk Ticaret Kanunu‟nda, daha çok üçüncü kişilerin (ortaklar, müşteriler, satıcılar, çalışanlar, kredi verenler ve diğer gruplar) hak ve menfaatlerini koruma maksadına yönelik iken, mali bilançoların tanzimi ile ilgili Vergi Usul Kanunu‟nda ise vergi matrahlarının tespiti amacına yönelmiştir. Dolayısıyla, değerleme işleminden beklenilen amaca bağlı olarak değerleme esasları da farklılık göstermektedir.

Bu çalışmanın konusu olan Vergi Usul Kanunu‟na göre değerlemenin nihai hedefi, mali bilançoların oluşturulmasıdır. Kanun‟da, mali bilançoların düzenlenmesinde vergi matrahının objektif esaslara göre tespitini mümkün kılacak, vergi alacağının hesaplanmasında mükelleflerin kişisel düşüncelerine yer vermeyecek, vergi matrahının mükellefler tarafından keyfi olarak tayin ve tespitini önleyecek ve mükellefiyette eşitliği sağlayacak esaslar benimsenmiş ve bu prensiplere uygun değerleme usul ve esasları belirlenmiştir. 

]]>
info@karahankitabevi.com (Administrator) İşletme Finans Fri, 20 Apr 2018 13:33:51 +0000