Get Adobe Flash player
Pazartesi, 15 May 2017 06:48

Ahmet Rasim Ameli ve Nazari Ta’lim-i Lisan-ı Osmani

Eser Adı :   Ahmet Rasim Ameli ve Nazari Ta’lim-i Lisan-ı Osmani

Yazar Adı :Metin Demirci

Orijinal Dil: Türkçe

Yayınevindeki dizi Adı:Edebiyat

Kitabın genel anlamda türü:Edebiyat

Katkıda Bulunanlar:                   Editör: Seyfi Karahan                 Kapak Tasarım : .Karahan

Cilt Bilgisi: Karton Kapak

Kağıt Bilgisi :70 gr enzo kremini

Basım Tarihi:Nisan 2017                       Baskı :     1.baskı

Sayfa Sayısı:  235

Kitap Boyutları: 16 x 24

ISBN No: 978-605-9374-43-9

Barkod No: 978-605-9374-43-9

 

 

 Devr-i ȃlemden, insanoğlunun yeryüzünde arzıendam etmeye başlamasından bu yana belki de yaratılışın sırrı gereği daha yeryüzüne gelmeden/gönderilmeden genetiğimize kodlanmış, ismi ne olursa olsun, ses, şekil veya cümle bilgisiyle mücehhez dil yetisinin bir edim, bir iletişim araç gereci olarak kullanılmaya başlanılmasından bu güne tarih sahnesi renkleri, dinleri, dilleri, başarıları, başarısızlıkları, önemlileri, önemsizleri, faydalıları, faydasızları, etkilileri, etkisizleri, bağımsızları, esirleri, efendileri, köleleri, dar bir mekanda kapalı bir toplum olanları, cihana hükmetme isteğiyle kabına sığmayanları, inananları inanmayanlarıyla yok olma ile payidar olma arasında gelgitleriyle nice toplumlara ev sahipliği yapmıştır.

Bu toplumlardan belki isminden cisminden bize kadar bir bilgi belge kalmayanları olduğu gibi tarihin derinliklerine kadar varlıklarını takip ede-bildiğimiz toplumlar da vardır. Millet olma ve medeniyet kurma adına gay-retleri ve ortaya koydukları eserleriyle bu kavimlerden bazıları hala sırrını çözemediğimiz gizemlerle doludur. Bazı kavimlerin varlıklarından da bize bıraktıkları dil yadigarları sayesinde haberdar oluyoruz. Demek ki dil, bir taraftan milletlerin tarih sahnesinde oynadığı/oynayacağı rolde bir taraftan maziden istikbale taşınma ve payidar olma sürecinde diğer taraftan da bize kadar izi tozu kalmamış hakikatlerin gün gibi meydana çıkmasında önemli bir yere sahiptir.

Dilin seslerinden kelimelerine, cümlelerinden metinlerine, konuşmadan yazmaya, ifadelerden ifade etme biçimlerine kadar belli yöntem ve teknikler kullanılarak incelenmesi, araştırılması, bilgilere ulaşılması ve bulgular ortaya konulmasına kadar tarihi gelişimi veya çağdaş gidişatının tespit ve tahlili neticesinde ortaya çıkan dil bilgisi kitapları bir taraftan dil denilen gizemi çözmekte bir taraftan da dilin yeni gizemlerinin şaşkınlığıyla alabildiğine yeni çalışma alanları oluşturmakta buna binaen de küçük küçük çalışma alanlarıyla dile ait bilgi tepecikleri oluşmaktır.

Elinize ulaşan bu eser de böyle bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Türk dilinin metinlerle takip edilen dönemlerinden itibaren amma verimli amma verimsiz, amma az amma çok dil çalışmaları yapılmış ve çeşitli dil bilgisi kitapları yazılmıştır. Osmanlılarda on dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısıyla yirminci yüzyılın başlarında bu minval üzere irili ufaklı, farklı yöntem ve amaçlarla oluşturulmuş dil bilgisi kitapları vardır. Bu dil bilgisi kitaplarından biri de aslında dilci kimliğiyle pek ön tarafa çıkmayan Ahmet Rasim'indir.

 Ahmet Rasim'in okullarda okutulmak üzere dönemin Maarif Nezare-ti'nin onayıyla yayınladığı Amelî ve Nazarî Ta'lîm-i Lisȃn-ı Osmȃnî adlı dil bilgisi kitabını alanda çalışan kişilerin istifadesine sunmak üzere Latin harfleriyle yayınlamanın bahtiyarlığını yaşıyorum.

Bu çalışmada "Giriş" kısmında Ahmet Rasim, hayatı ve edebi kişili-ği hakkında bilgi verilmiştir. Amaç Ahmet Rasim'in hayatını yeniden yazmak değildi, bu hususta oluşturulmuş değerli bilgilerden faydalanarak bu çalışmada da okuyucuların istifade edebilmesi için bilgi verilmek amaçlanmıştır. Devamında çeşitli kaynaklarda sınıflandırıldığı üzere Ahmet Rasim'in eserleri hakkında bilgiler verilmiştir. Eserlerinden dil bilgisi kitaplarında üzerinde detaylı durulmaya çalışılmıştır

 

 

Ek Bilgi

  • Fiyat: 20,00 TL
Okunma 1332 defa

KARAHAN KİTABEVİ KÜLTÜR BURADA.....                                                                                                                                 BİZİ TAKİP EDİN