Get Adobe Flash player
Cuma, 13 Eylül 2013 20:27

Altun Yaruk

Eser Adı :   Altun Yaruk

Yazar Adı : Doç Dr Engin Çetin

OrijinalDil: Türkçe

Yayınevindeki dizi Adı:Edebiyat Ders            

Kitabın genel anlamda türü:Edebiyat

Katkıda Bulunanlar:                   Editör: Seyfi Karahan                  Kapak Tasarım : .Erdinç Yağmur

Cilt Bilgisi: Karton Kapak

Kağıt Bilgisi :80 gr Enzo Kremini

Basım Tarihi:Şubat 2013                       Baskı :     1.baskı

Sayfa Sayısı:  208

Kitap Boyutları: 16x 23,5 

ISBN No: 978-975-6447-62-4

Barkod No: 978-975-6447-62-4


1893 yılında Orhon yazıtlarının çôzümlenmesi ve yirminci yüzyılın başlarından itibaren Uygur metinlerinin elde edilmesiyle hız kazanan Eski Türkçe metinlerin yayımlanarak bilim dünyasına kazandırılması işi, günümüzde, metinlerin büyük çoğunluğunun yayımlanmasıyla hızını kaybetse de, yayımlanmamış metinlerin okunması ve yeniden okumalarla sürmektedir. Bu çalışma, Eski Uygurca Altun Yaruk‟un Yedinci kitabını oluşturan on üçüncü, on dördüncü ve on beşinci bölümlerini içermektedir. İlgili bölümlerin Berlin yazmaları ve St. Petersburg yazması karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Elinizdeki eser başlıca beş bôlümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, Altun Yaruk, nüshaları, nüshalardaki farklılıklar, yedinci kitabı ele alan çalışmalar vb. bilgilerin yer aldığı Giriş bölümüdür. Birinci bölümde, Berlin Bilimler Akademisi‟nde bulunan metin parçalarının yazıçevrimi (transkripsiyon) ve harf çevrimi (transliterasyon) yer alır. İkinci bölüm, asıl metin olarak belirlediğimiz St. Petersburg nüshasının yazı çevrimini ve harf çevrimini içermektedir. Bu bölümde St. Petersburg yazması ve Berlin‟deki yazmalar karşılaştırmalı olarak verilmiş, bu yazmalardaki ve daha önce yapılan çalışmalardaki okuma farklılıkları, Çince metin de göz önünde bulundurularak dipnotlarla değerlendirilmiştir. Üçüncü bôlümde metin Türkiye Türkçesine aktarılmıştır. Dördüncü bölümde ise, metindeki kimi ses, biçim ve söz varlığı unsurları, yazım, anlamlandırma vb. özellikleri açısından ele alınmış; metne kaynaklık eden I-Tsing (Yì Jìng)‟in Çince çevirisi de gôz ônünde bulundurularak açıklanmıştır. Açıklamalar bölümünde kimi zaman sorunlu olarak gôrülen konulara farklı bakış açıları getirilirken kimi zaman da yeni sorular ortaya atılmıştır. Beşinci ve son bölüm ise metnin dizinini içermektedir. Bu bölümde üç dizin yer alır. Uygurca Dizin‟de sözler metin bağlamında tanımlanmış, sözcüklerin -Çince metinde bulunma durumuna gôre- Çince ve Budizm kavramlarının Sanskritçe karĢılıkları verilmiştir. Dizinin hazırlanmasında Cibakaya 2.0. dizin hazırlama programı kullanılmış, biçimbirimlerin

sıralanmasında, Uygurca özelliklere gôre uyarlanmak yoluyla Kutadgu  Bilig dizininden yararlanılmıştır. Bu bölümde yer alan, Uygurca – Çince Söz Karşılıkları ve Çince – Uygurca Söz Karşılıkları Çince ile Uygurca metnin söz varlığını karşılıklı olarak ele alan diğer dizinlerdir.

 

 


ÖN SÖZ .................................................................................................... v

Kısaltmalar ve İşaretler ........................................................................... vii

1. GİRİŞ .................................................................................................... 1

1.1. Eserin Yazmaları .............................................................................. 4

1.1.1. Berlin Yazmaları ........................................................................ 4

1.1.2. St. Petersburg Nüshası ................................................................ 5

1.2. Altun Yaruk Yedinci Kitap .............................................................. 6

1.2.1. Yedinci Kitapta Yer Alan Budizme İlişkin Kavramlar ve Varlıklar................................................................................................ 6

1.2.2. Yedinci Kitabın İçeriği ............................................................... 9

1.2.3. Yedinci Kitapta Yer Alan Manzum bôlümler .......................... 14

1.2.4. Yedinci Kitap Üzerine Yapılan ÇalıĢmalar .............................. 20

1.2.5. Yedinci Kitabı Oluşturan Berlin Yazmaları ............................. 22

1.2.5.1. Yedinci Kitabı Oluşturan Berlin Yazmalarının Yazım Özellikleri ...................................................................................... 24

1.2.6. Yedinci Kitabı Oluşturan Berlin ve St. Petersburg Nüshalarının Farklılıkları ................................................................. 27

1.2.6.1. Sesbirim Düzeyindeki Farklılıklar ................................... 27

1.2.6.2. Sözcük ve Söz Dizimi Düzeyindeki Farklılıklar .............. 33

1.2.7. Berlin ve St. Petersburg Yazmalarının Çince Metinle Uyumu............................................................................................. 35

1.2.8. Yedinci Kitabı Oluşturan Çince ve Uygurca Metnin Uyumu37

1.2.8.1. Uygurca Metinde Yer Almayan Bôlümler: ...................... 37

1.2.8.2. Çince Metinde Bulunmayan Ekleme Bôlümler: ............... 41

1.2.8.3. Sözlerin Başka Bir Sözle Karşılandığı Bôlümler ............. 42

1.2.8.4. Sözlerin Farklı Olarak Sıralandığı Bôlümler .................... 43

2. METİN ............................................................................................... 45

2.1. Berlin Yazmalarının Yazıçevrimi ve Harfçevrimi ...................... 45

2.2. Karşılaştırmalı Metin ................................................................. 106

3. ÇEVİRİ ............................................................................................ 179

4. AÇIKLAMALAR ............................................................................ 193

5. DİZİNLER ....................................................................................... 221

5.1. Uygurca Dizin ........................................................................... 221

5.2. Uygurca – Çince Söz Karşılıkları .............................................. 281

5.3. Çince – Uygurca Söz Karşılıkları .............................................. 293

Eser Adı Kısaltmaları ......................................................................... 309

KAYNAKLAR ..................................................................................... 311

EKLER ................................................................................................. 323

Ek Bilgi

  • Fiyat: 22.00 TL
Okunma 3710 defa Son Düzenlenme Cumartesi, 18 Şubat 2017 09:35

KARAHAN KİTABEVİ KÜLTÜR BURADA.....                                                                                                                                 BİZİ TAKİP EDİN