Get Adobe Flash player
Çarşamba, 19 Aralık 2012 18:17

İktidarın Resmi

Eser Adı: İktidarın Resmi

Yazar Adı :Nimet Keser

OrijinalDil: Arapça

Yayınevindeki dizi Adı:Araştırma

Kitabın genel anlamda türü:Sanat

Katkıda Bulunanlar: Editör: Seyfi Karahan Kapak Tasarım : .Erdinç Yağmur

Cilt Bilgisi: Karton Kapak

Kağıt Bilgisi :80 gr enzo kremini

Basım Tarihi:Ekim 2012 Baskı : 1..baskı

Sayfa Sayısı: 290

Kitap Boyutları: 13.5x 19x5

ISBN No: : 978-605-4454-59-4

Barkod No: : 978-605-4454-59-4

Tarih, sosyal ilişkilerin sanatı nasıl etkilediğinin çok sayıda örneğini gösterir. Tarihte kilise, siyasal iktidarlar ya da zengin patronlar siyasal güçlerini pekiştirmek ya da saygınlık edinmek için sanata, sanatçıya finansal destek sağlamıştır. Öyleyse sanatsal üretimin birçok toplumda patron- yanaşma ilişkisine dayalı olarak gerçekleştiğini söylemek aşırı bir iddia olmayacaktır. Sanatsal patronaj kaynağı olarak siyasal iktidarlar, sanatçıyı sanat eseri üretmek için desteklemiş; karşılığında da sanatı kendi amaçları doğrultusunda yönlendirebilmiştir. Siyasal iktidarın verdiği destek karşılığında sanata verdiği yön de genellikle ideolojik propaganda içerikli sanat ürünlerinin ortaya çıkması biçiminde sonuçlanmıştır. Tarih bu tarz desteğin çok sayıda örneğini sunmasına karşın, bu ilişkinin sınırlarının, kurallarının çok net bir biçimde yirminci yüzyılda Almanya ve Sovyetler Birliği gibi totaliter rejimlerde çizildiği görülmektedir. Totaliter rejimlerde gerçekleşen patron-yanaşma ilişkisinde, sanatsal üretiminin sürekliliğini sağlaması için gereken ekonomik desteğin karşılığında sanatçı; kendini koruyan kişi, örgüt, parti biçimindeki gücün istediği biçimde hizmet etmiş; sanatını koruyucusunun ideolojisini, gücünü, toplumsal konumunu pekiştirmek için kullanmıştır. Bu açıdan bakıldığında, Türk resim sanatı tarihi de sanatsal patronajın tarihidir; çünkü Türk resim sanatının gelişimi, çok büyük oranda sınırlı kaynaklardan sağlanan patronaja bağlı olarak gelişmiştir. Ancak, Batı’daki patronajdan farklı olarak, Türk resim tarihindeki patron kişi değil, tamamen siyasal iktidar olarak karşımıza çıkmaktadır. Türk ressamları; sırasıyla saray, ordu, parti desteği ve görevlendirmesiyle sanatsal üretimlerini sürdürebilmiştir. İktidarda olduğu süreceFatih Sultan Mehmet (1451-1482), Batılı modellere dayalı bir patronaj kaynağı olmaya çalışmış ve bu nedenle İtalyan ressamları İstanbul’a getirtmiş ve Sinan Bey’i de İtalyan ressamlardan eğitim alması için İtalya’ya göndermiştir. Fatih Sultan Mehmet’ten sonra resi sanatına korumacılık yapan diğer bir Osmanlı Sultanının da II. Mahmud olduğu bilinmektedir. II. Mahmud, Menas (Manas olarak da bilinir) adındaki ressamı, sanatını geliştirmesi için Avrupa’ya göndermiştir. Abdülmecid ve Abdülaziz’in de 19. yüzyılda sanatçıları koruduğu ve onları desteklediği bilinmektedir. Abdülmecit de bir sanat patronu olarak önemlidir. Saray; resim, müzik ve heykel sanatlarıyla ilgilenmiş ve daha da önemlisi şehzadelerin öğrenim programı içinde sanatların bulunmasına da önem vermiştir. Abdülaziz, ilk sergilerin açılmasına önayak olmak yanında, ilk kez heykelini yaptıran Osmanlı hükümdarı olarak da önemlidir. Ayrıca aralarında Şeker Ahmet Paşa ve Süleyman Seyyit’in de olduğu resim konusunda yetenekli birçok genç subayı Paris’e göndermiştir. 1877 yılında Güzel Sanatlar Mekteb-i Humayunu’nu, 1882 yılında

da Sanayi-i Nefise Mektebi’ni kurmuştur. Sözü edilen bu sultanların sanata verdikleri destek sonucunda,

sanat alanı onların istediği biçimde Batılı bir gelişmeye sahne olmuştur. 20. yüzyılın ilk otuz yılına kadar da sanatçılar iktidarın desteğiyle yetişmiş ve yine üretimlerini iktidarın desteğiyle sürdürebilmiştir. İlk Türk grubu olan Osmanlı Ressamlar Cemiyeti’nin üyelerinin tamamı devlet desteğinden yararlanarak kendilerini yetiştirmiştir. Bu grubun üyelerinden bir kısmı, Birinci Dünya Savaşı yıllarında da Şişli Atölyesi’nde, Kurtuluş Savaşı temalı resimler yaparak ordunun sanatsal patronajından faydalanmıştır. Cemiyet’in kimi üyeleri de 1930 yılına kadar tarımsal kalkınma izlekli resimler yaparak yine iktidarın imkânlarından yararlanmıştır.

Ek Bilgi

  • Fiyat: 18.00 TL
Okunma 5718 defa Son Düzenlenme Cumartesi, 18 Şubat 2017 09:43

KARAHAN KİTABEVİ KÜLTÜR BURADA.....                                                                                                                                 BİZİ TAKİP EDİN